Därför hyllas Josua, Nuns son

Jesus Syraks vishet 46:1

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

1En hjälte i strid var Josua, Nuns son,

Moses efterträdare som profet.

Han blev vad hans namn betyder,

en stor räddare för Herrens utvalda,

och straffade fienderna när de gick till angrepp,

så att Israel kunde ta landet i besittning.

2Vilken ära vann han inte när han grep in

och vände sitt svärd mot städerna!

3Vem före honom hade stått så stark som han!

Så var det också Herrens krig han förde.

4Ja, det var han som fick solen att vända om,

så att en dag blev lång som två.

5Han åkallade den högste härskaren

när fiender anföll från alla håll,

och Herren, den Väldige, bönhörde honom

med en våldsam skur av hagelstenar.

6Den vräkte ner över fiendefolket

och förintade motståndarna på sluttningen,

för att hans vapenmakt skulle bli känd för hedningarna;

ty deras krig var ett krig mot Herren,

men Josua följde Härskaren.