Därför hatar de Ibn Bâz och al-Albânî

Fadern och Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz är ingen man som kompromissar och favoriserar. Att han är kvar på sin post är mycket bra. Han sticker innovatörerna i ögonen. Innovatörerna lider inte av ingenting. De hatar Shaykh Ibn Bâz och Shaykh al-Albânî därför att de avslöjar innovatörernas villfarelser.

Jag kan tala om för er att dessa saker kommer att försvinna med Allâhs (ta´âlâ) tillstånd med hjälp av kassettband och böcker. Jag kan tänka mig at-Tahhân i en liten cirkel medan Ahl-us-Sunnahs pilar översvärmar honom från alla håll.

Hans frustration kan orsaka hans nervsammanbrott. Han måste ta det lugnt och ångra sig inför Allâh och underkasta sig Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.