Därför har vi dåliga makthavare

Vi har många synder. Om orättvisa makthavare tar makten över oss, så beror det på våra egna synder:

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

”Så ger Vi några av de orättfärdiga makt över de andra, på grund av de [onda] handlingar som de begår.”1

Ahl-us-Sunnahs kall vill som sagt samhället väl. Vad har våra bröder i Aden gjort för att de skall hamna i fängelset? Alla inklusive kommunisterna och socialisterna har fått amnesti. De förtrycker oss Ahl-us-Sunnah, men vi härdar. Vi härdar. Det är Sunnah som banar vägen.

16:129