Därför har Salafiyyûn blivit hatade

Jag har läst boken ”Haqîqat-ul-Manhadj as-Salafî” av Shaykh ´Abdullâh bin Salfîq adh-Dhufayrî och tycker att den är värdefull, nyttig och baserad på autentiska bevis ur Qur’ânen, Sunnah och imamernas uttalanden.

I dagens läge är liknande böcker mycket viktiga då många av dagens människor inte känner till Salafs metodik på grund av okunnighet och folk som associerar sig med den utan att förstå den eller förstår den utan att följa den. Det har gått så långt att Salafiyyûn har blivit hatade utan hänsyn till riktiga Salafiyyûn och dem som bara kallar sig för Salafiyyûn. Den angivna boken har klargjort Salafs sanna metodik. Må Allâh belöna dess författare väl och nytta med den.

Må Allâh hylla och sända frid till vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

1434-03-05