Därför har Djamâ´at-ut-Tablîgh rätt

Fråga: Det finns bröder som tillskriver sig Djamâ´at-ut-Tablîgh. De kallar oss ofta till att följa med på deras utflykter. De bevisar sin vägledning och att de har rätt genom att säga att många otrogna och andra har blivit vägledda via dem. Hur avvisar vi dem?

Svar: Hur många har de väglett till Tawhîd? Finns det någon otrogen eller innovatör eller gravdyrkare som har blivit vägledd och lämnat avguderiet via Djamâ´at-ut-Tablîgh? De försöker få människorna ångra sig för synder, men de bryr sig inte alls om avguderi och att varna människorna för det. Därför finns det mycket gravdyrkan i deras länder. De bryr sig inte om det. Vad betyder det? Vad är det för Da´wah? De försöker få människorna att ångra sig för sina synder för att sedan föra in dem i innovationer som de färdas på inom sin kända metodik.