Därför hädar inte han som utelämnar en enda bön

al-Bukhârî sade:

15 – Kapitel om den som utelämnar ´Asr

553 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Hishâm berättade för oss: Yahyâ bin Abî Kathîr berättade för oss, från Abû Qilâbah, från Abûl-Malîh som sade

”En molnig dag var vi ute i ett slag med Buraydah. Han sade: ”Be ´Asr tidigt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som låter bli att be ´Asr har förlorat sin handling.”

Ibn Hadjar (rahimahullâh) sade:

Denna hadîth brukas av folk som gör Takfîr för synder, bland andra Khawâridj. De säger att den påminner om Hans (ta´âlâ) ord:

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Om någon hädar tron skall alla hans handlingar gå om intet och i det eviga livet kommer han att stå som förlorare.”1

Ibn ´Abdil-Barr sade:

Det underförstådda är att den som inte hädar tron förlorar inte heller sina handlingar. Därmed går versens underförstådda betydelse emot hadîthens konkreta betydelse. Alltså måste hadîthen tolkas. Eventuell kombination är bättre än övervägning.”

Också Hanâbilah anammar hadîthens uppenbara skildring och säger att den som utelämnar bönen hädar. Avvisningen av dem har redan angivits. Om deras förståelse hade varit korrekt skulle inte ´Asr nämnts specifikt.”2

Det är vissa Hanâbilah som säger att den som utelämnar en enda bön hädar. Rättsskolans kända åsikt är dock att den som utelämnar en bön hädar inte förrän den efterkommande bönens tid håller på att gå ut.

Sett till alla bevis anser jag att endast han som inte ber överhuvudtaget hädar därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”3

15:5

2Fath-ul-Bârî (2/32).

3at-Tirmidhî (2621), an-Nasâ’î (463) och Ibn Mâdjah (1079). Autentisk enligt al-Albânî.