Därför grät profeten vid sin moders grav

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (7/39)

Muslim sade:

976 – Abû Bakr bin Abî Shaybah och Zuhayr bin Harb berättade för oss: Muhammad bin ´Ubayd berättade för oss, från Yazîd bin Kaysân, från Abû Hâzim, från Abû Hurayrah som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besökte sin moders grav varvid han grät och fick andra att gråta. Han sade: ”Jag bad min Herre om lov att få be om förlåtelse för min moder, vilket Han inte gick med på. Och jag bad Honom om lov att få besöka hennes grav, vilket Han gick med på. Besök gravar, ty de påminner om döden.”

al-Qâdhî sade:

”Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gråt berodde på att hon gick miste om hans dagar och tro på honom.