Därför gläds fastaren två gånger

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den fastande gläds två gånger: han gläds när han bryter fastan och han gläds över sin fasta när han träffar sin Herre.”1

De lärda säger att han gläds hos sin Herre när han ser sin belöning och erinrar sig att Allâh vägledde honom till den prestationen. Han gläds också när han bryter fastan därför att hans dyrkan är fullbordad och förskonad från brytande faktorer samt att han hoppas på dess belöning.

1al-Bukhârî (1904) och Muslim (1151).