Därför gick inte Ahmad på at-Tammârs begravning

Imâm ´Abdul-Malik bin ´Abdil-Hamîd al-Maymûnî (d. 274)

Masâ’il Abîl-Hasan ´Abdil-Malik bin ´Abdil-Hamîd al-Maymûnî, sid. 174-175

81 – Det har bekräftats för mig att Ahmad inte gick på Abû Nasr at-Tammârs begravning. Jag antog att han inte gjorde det därför att denne hade vikit sig i samband med prövningen.”