Därför gav sig turkarna på Nadjd

Fråga: Vad säger ni om den som säger att turkarnas kampanj på författarens tid var en typ av strid mot rebeller och Khawâridj eftersom de påstår att Ahl-ul-Da´wah gjorde uppror mot ´Uthmâniyyahs rike?

Svar: ´Uthmâniyyahs rike hade inte makten över Nadjd. Nadjd styrdes av dess ledare från Su´ûds familj och andra. Turkarna hade ingen makt över det och brydde sig inte om det. När det började kallas till Tawhîd, blev de rädda för det. De fruktade för sig själva. Därför började de kriga, nämligen för att de fruktade att det skulle spridas till deras land och att människorna skulle störta dem. De krigade mot dem utav fruktan för det och inte för att de gjorde uppror mot dem. De hävdade inte att de gjorde uppror mot dem. Hämta uttalanden från deras egna böcker eller dokument som säger att de gav sig på Nadjds invånare för att de gjorde uppror mot dem. Det finns inte. De var ju inte ens under deras styre.