Därför går vi på restaurang med våra familjer

Just nu råder konstiga saker och ting. Restauranger har öppnats i städer som ´Unayzah. I dessa städer är de flesta invånarna infödingar. Vi finner hur dessa infödingar besöker dessa restauranger med sina familjer. Fri är Allâh från brister! Det är konstigt.

Är det inte bättre att äta maten som du själv har lagat och vars innehåll och hygien du känner till än troliga matrester som bara har värmts upp?

För det andra kan restaurangmaten orsaka matförgiftning utan att du vet om det.

Och hur kan du gå på restaurang med din familj? Hur kan du gå på restaurang med din dotter som är 19 år, 20 år eller 15 år? De är ungdomar. Hur kan du gå på restaurang med dem? Skall inte du som är mannen som månar om sin heder stanna hemma med familjen? Jag svär vid Allâh att det är mer passande.

Ju mer man tänker på samhället desto mer inser man att saker och ting beror på svag personlighet, knapp religiositet och defekt intellekt.