Därför frågar folk inte Kibâr-ul-´Ulamâ’ och al-Ladjnah ad-Dâ’imah

Fråga: Varför finns det inte en religiös styrelse eller ett vetenskapligt råd som hindrar alla utslag från lärda och studenter till dess att detta råd beviljar det samstämmigt? De skall bestå av samfundets bästa lärda så att vi kan undvika utslag som påverkar samfundet negativt.

Svar: Många människor vill inte ha det. De vill ha det som stämmer överens med deras begär. Därför frågar de vem som helst som kommer att ge dem det de vill. När de frågar någon som har en annan uppfattning och inte uppfyller deras önskan, flyr de från honom. De flesta människor fungerar på detta vis bortsett från dem som Allâh förbarmar Sig över bland dem som söker sanningen. De flesta människor söker dock efter sina begär.

Nu finns – och lov och pris tillkommer Allâh – styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ och al-Ladjnah ad-Dâ’imah. Det finns myndigheter för utslag på samma sätt som det finns juridiska myndigheter. Varför vänder de sig inte till dessa myndigheter istället för att gå till den ene och den andre? Därför att dessa individer har något som uppfyller deras begär.