Därför förnekade Mâlik fastan i Shawwâl

Fråga: Den senaste tiden, och framför allt i de sociala medierna, har det dykt upp människor som säger att det inte finns något bevis för att Shawwâls sex dagar skall fastas och att de bara har hindrat muslimerna från ´Îd. Vad säger ni om det?

Svar: Det är falskt. Det har bekräftats och rapporterats autentiskt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

En god handling belönas tiofaldigt. Ramadhân belönas för tio månader och de sex dagarna i Shawwâl för två månader. Det motsvarar tolv månader, hela årets månader. Det är som att personen har fastat ett helt år. Han belönas för ett helt års fasta. Det är en gåva från Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) som motiverar fastan av sex dagar i Shawwâl efter Ramadhân så att muslimens belöning kan fulländas.

Den som förnekar denna fasta eller finner den problematisk gör så för att han inte har fått reda på den aktuella hadîthen. Hadîthen är ett bevis mot honom. Med tanke på att Imâm Mâlik (rahimahullâh) inte anser det vara föreskrivet att fasta de dagarna, eller åtminstone att åsikten tillskrivs honom, sade de lärda att han inte hade fått reda på hadîthen. Hadîthen är autentisk och lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.