Därför förnedras Saudiarabien

Fråga: Hur kommer det sig att den saudiska ungdomen är mer utsatt än alla andra?

Svar: Därför att de kommer från den islamiska förebilden, de två Heliga moskéernas land, bär på den sanna dogmen, Tawhîd, och för att kunskap tas oftast från dem. Således förnedrar fienderna det här landet. Dels är deras syfte att locka andra nationaliteter från det här landet, dels att locka folk från att komma hit för att studera.