Därför förbjuder de läsning av Salafs böcker

Fråga: Det finns grupper som besvärar anhängarna för att de reflekterar över Qur’ânen och läser böcker och säger att föreskrifterna har både sina uppenbara och dolda sidor. Vad är domen för vad de säger?

Svar: Dessa grupper är vilsna. De som förbjuder läsning av Qur’ânen, Sunnah och Salafs dogm är vilsna sekter. Lyd inte dem. Arbeta inte med dem. Vissa bränner dogmatiska böcker. De hade gjort samma sak med Qur’ânen om de bara hade kunnat, ty de anser att en sådan läsning lockar människorna från dem. De har djävulska tvivel. Lämna dem. Arbeta hos någon annan.