Därför finns detta fantastiska universum

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/618)

Allâh (´azza wa djall) sade:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

De som minns Allâh när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse: ”Herre! Du har inte skapat detta i blindo. Fri är Du från brister! Förskona oss från Eldens straff!”1

Så beskrivs de förståndiga. De erinrar sig Allâh (subhânah) under alla dessa situationer, oavsett om de ber eller gör något annat. Vissa uttolkare menar att versen åsyftar bönen; de låter aldrig bli att be. När de kan be stående, ber de stående, och när de inte kan be stående, ber de sittande eller liggande.

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

… när de begrundar himlarnas och jordens skapelse…”

En teori är att den egenskapen är sammanbunden med den föregående, nämligen att de tänker så när de står, sitter och ligger. En annan är att den är separerad; de tänker på den fantastiska skapelsen och dess perfektion trots dess väldiga storlek. När en sådan fundering härrör från ett ärligt hjärta, leds det till tro på Allâh (subhânah).

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً

”Herre! Du har inte skapat detta i blindo.”

Så säger de. Du har inte skapat detta mållöst och meningslöst. Du har skapat detta för att bevisa Din visdom och förmåga.

13:191