Därför filas glapp mellan tänderna

Det finns en målgrupp som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde i hadîthen men som vi inte har sett idag. Det verkar höra hemma hos deras forna villfarelse. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade

”Må Allâh förbanna kvinnorna som noppar och ber om att bli noppade, kvinnorna som tatuerar och ber om att bli tatuerade, kvinnorna som förlänger hår och ber om att få håret förlängt och kvinnorna som filar…”

Vad menas med kvinnor som filar? Det är också ett sätt som Satan har lurat människorna med. Som ni alla vet har vår Herre skapat människornas tänder sammansatta. Hon behagades inte av det. Vad gjorde hon åt saken? Hon tog en fil och filade glappar mellan tänderna så att hennes tänder blev som hundens huggtänder. Det behagades hon av varpå sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade henne. Alla synder i hadîthen har en gemensam nämnare:

”… – kvinnorna som ändrar på Allâhs skapelse i förskönande syfte.”