Därför fick Ahmads söner inte lyssna på ´Alî bin al-Dja´d

Abû Dja´far al-´Uqaylî sade:

”Jag sade till ´Abdullâh bin Ahmad: ”Varför skriver du inte ned från ´Alî bin al-Dja´d?” Han sade: ”Min fader förbjöd mig att gå till honom. Han hade hört att han förtalar följeslagarna.”

Ziyâd bin Ayyûb sade:

”En man frågade Ahmad bin Hanbal om ´Alî bin al-Dja´d varpå al-Haytham sade: ”Skall det ens frågas om honom?” Ahmad sade: ”Tyst, Abû ´Abdillâh!” En man nämnde honom på ett negativt sätt varvid Ahmad sade: ”Och han förtalar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare?” Ziyâd bin Ayyûb sade: ”Jag var hos ´Alî bin al-Dja´d när de frågade honom om Qur’ânen. Han sade: ”Qur’ânen är Allâhs tal. Jag är inte hård mot den som säger att den är skapad.” Ahmad sade: ”Jag har hört värre saker om honom.”

Abû Zur´ah sade:

”Ahmad bin Hanbal ansåg att det inte skulle skrivas ned något från ´Alî bin al-Dja´d och Sa´îd bin Sulaymân. Jag såg att de var strukna i hans bok.”

Muslim sade om honom:

”Han är pålitlig men Djahmî.”

Därför förbjöd Ahmad bin Hanbal sina söner att lyssna till honom.