Därför färgade följeslagare hår och skägg med svart färg

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (887)

Låt er inte luras av att vissa följeslagare färgade sina hår och skägg med svart färg. Jag är övertygad om att de inte kände till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbud:

Ändra den här mannens gråa hår och undvik svart färg.”1

Mot slutet av tiden kommer det att finnas människor som färgar sig med svart färg liksom duvbrösten; de skall inte få känna doften av paradiset.”2

Så om ni läser liknande rapporteringar eller får reda på att vissa rättsskolor tillåter färgning med svart färg, vilket är en åsikt som delas av Hanâbilah, så är företrädarnas ursäkt att de inte har hört talas om de två förbjudande hadîtherna. Vad senare generationer beträffar, är det osannolikt att de inte känner inte till dem. Deras problem är att de betraktar rättsskolor som religion. Det är problemet med att anamma en rättsskola som religion och ignorera grunden till rättsskolan, nämligen Qur’ânen och Sunnah.

1Ibn Hibbân (5471).

2al-Albânî sade:

”Rapporterad av Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ahmad, adh-Dhiyâ’ al-Maqdisî i ”al-Mukhtârah” och många andra som det inte finns plats för att nämna. Berättarkedjan är autentisk och i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (Ghâyat-ul-Marâm, sid. 70-71)