Därför får skägget inte vara längre än ett grepp

Låt säga att obegränsat långt skägg är gott. Alltså är det en dyrkan. Vi behöver ett bevis som intygar att handlingen är dyrkan. Det finns inga bevis för att en dyrkan ska utövas mer än vad Salaf gjorde. Annars går din norm om intet. Vilken norm har du? Förhoppningsvis som vi alla andra, nämligen att all innovation är villfarelse och all villfarelse är i Elden, om handlingen hade varit korrekt skulle de gjort den innan oss och:

Allt gott ligger i att följa de tidigare

och allt ont ligger i det som de senare har innoverat

Vi säger så därför att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”1

Det vill säga i vår religion. Tillämpa principen på allting. Allt vi säger är gott – och inte bara lovligt – och bättre att göra än att utelämna ska vi konfrontera med principen ”om handlingen hade varit korrekt skulle de gjort den innan oss”.

Om det hade varit gott att ha längre skägg än Salafs skägg, skulle de haft sådana skägg innan oss. Förvånas du inte över att denna godhet inte praktiserades av någon följeslagare? Vi har inte ens sett en svag hadîth säga att någon hade skägget till naveln. Det betyder att de anammade denna metodik som jag har nämnt om Ibn ´Umar, Abû Hurayrah, Mudjâhid, imamen av Ahl-us-Sunnah och andra imamer som uttryckligt sade att skägget inte får vara längre eller kortare än ett grepp. Jag finner det mycket osannolikt att vi eftersläntrare har vägletts till en godhet som Salaf har gått miste om.

1al-Bukhârî (2697).