Därför får inte resningen föreställas

Att beskriva Honom (ta´âlâ) med resning innebär att man följer bevisen, underkastar sig föreskriften och bekräftar det som Han (ta´âlâ) har beskrivit Sig själv med. Det är däremot inte tillåtet att fastställa en beskaffenhet åt den. Dels har den inte nämnts i föreskriften, dels berättade inte han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om den och dels frågade inte följeslagarna om den. Därtill medför det förflyttning, förändring, begränsning och behov av plats. Det i sig medför antropomorfism, vilket är otro enligt alla muslimer. Mâlik (rahimahullâh) gav ett allmänt svar när han fick frågan:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hur reste Han sig?”

Mâlik svarade:

Hans resning är inte okänd. Hans beskaffenhet är obegriplig. Det är innovation att fråga om detta.”

Därefter befallde han att frågeställaren fördes ut.

120:5