Därför får en kvinna inte köra bil

Fråga: Dessa dagar går det en kampanj för att kvinnor skall få köra bil. Det finns kallare och människor som räknas som bra som anser det vara okej och att det är mycket mildare och bättre än att åka med främmande chaufförer. Vad säger ni om det? Vad är domen för det? Vad finns det för bevis som avvisar dessa?

Svar: De lärda har talat om denna fråga och gett slående svar på tal. Det finns flera förbud i kvinnans bilkörning. Att ta hänsyn till fördelen är en detaljfråga. Handlingen består av många förbud. Man håller inte fast vid en detaljfråga för att lämna de övriga nackdelarna. Avvärjda nackdelar kommer före uppnådda fördelar. Det är en Sharî´ah-baserad princip. Det finns flera nackdelar med kvinnans bilkörning varav några är följande:

1 – Hon blir tvungen att avtäcka sig. En kvinna kan inte köra täckt. Till följd därav blir hon tvungen att ta av sig.

2 – Hon kommer att blandas med männen i trafiken och i synnerhet i samband med olycka. Det är många trafikolyckor nu. Hon kommer att blandas med männen. Hon kommer att bli tvungen att bege sig till trafikpolisen. Om hennes bil går sönder på vägen blir hon tvungen att kalla på män för att få hjälp på samma sätt som det sker män emellan. På så sätt utsätts kvinnan för blandning som bidrar med prövningar.

3 – Om kvinnan har tillgång till en bil kommer hon att lämna huset när som helst på dygnet. Hon har ju bilnycklarna och bilen. Hon kommer att köra varthän hon vill. Så är inte fallet när hon är bunden vid sin förmyndares bilkörning. Hennes förmyndare kör henne och gör henne sällskap. Skulle det vara hon som förfogar över frågan kommer hon att komma och gå som hon vill. Hon kommer att ha kontakt och band med dåliga människor. Ni vet hur utvecklad kommunikationen är nu. En kvinna kan få ett telefonsamtal när hon ligger i sin säng, i sitt hem eller i sitt rum. Hon är lättlurad, ty hon är en kvinna. Svag. Lättlurad. Hon går sin väg.

Det finns alltså många förbud i kvinnans bilkörning. Ni vet hur trafikerade gatorna redan är. Hur skall det bli om även kvinnorna får köra? Bilarna kommer att bli dubbelt så många. Faran och trängseln kommer att bli dubbelt så stor. Det finns som sagt många förbud i kvinnas bilkörning. Den största faran är att hennes kvinnlighet, kyskhet och blyghet försvinner. Därför får en kvinna inte köra bil.