Därför enade ´Uthmân muslimerna om en Mushaf

publicerad
30.01.2011

Författare: Imâm Abû Bakr Muhammad bin at-Tayyib al-Bâqilânî
Källa: al-Intisâr lil-Qur’ân (1/11-12)

´Uthmân avsåg inte det Abû Bakr avsåg när han samlade ihop Qur’ânen i en bokform. Det han avsåg var att ena muslimerna om bekräftade och kända läsningar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och avskaffa allting annat. Han gjorde det för att de skulle hålla fast vid en Mushaf vars kapitel varken hade skjutits fram eller dragits bak och i vilken ingen tolkning hade skrivits och i vilken avskaffad läsning inte stod tillsammans med gällande läsning som skulle läsas och memoreras. Detta gjorde han utav fruktan för att de senare generationerna skulle hamna i förstörelse och tvivel.