Därför debatterade inte Ibn Bâz med al-Khalîlî

Till sist avslutade as-Sayyâbî sitt tråkiga tal med att nämna sin Shaykh och Omans Muftî al-Khalîlîs möte med Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och dessa frågor som de tog upp och sade:

”Shaykh Ibn Bâz började förtala och förbanna, förklara andra vara vilsna och otrogna, bli arg och irriterad. När al-Khalîlî utmanade honom i att be om Allâhs förbannelse över den som hade fel, flydde han.”

Hur dåligt du än beskriver Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz, känner människorna honom, hans ädla karaktärer och hans djupa kunskap. De vet också att han med Allâhs styrka hade klarat av att grilla din Shaykh och andra med sanningen. Detta gäller framför allt dessa frågor som till och med våra studenter känner till.

Shaykh Ibn Bâz förklarade varför han inte ville debattera. Han hatar offentliga debatter som kan skada vissa människor och ge dem tvivel. Han är trots allt – och lov och pris tillkommer Allâh – i en omgivning som inte har dessa avvikande tankesätt. Han ville inte introducera för människorna en ondska som de har skonats. Det är en ypperlig vishet.

Om as-Sayyâbî och hans Shaykh al-Khalîlî klarar av att avvisa det som Ahl-us-Sunnahs lärda har skrivit om dessa frågor, nämligen om att de troende kommer att se Allâh på Domedagen, att de troende syndarna inte kommer att förbli i helvetet, att Qur’ânen inte är skapad och andra frågor i vilka Ibâdhiyyah avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, så är det bara att göra det. Men hur skall de kunna göra det när de lärda är på sin vakt?