Därför bryter vi med folk

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 143

Vi undviker debatter. Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Inget folk har gått vilse efter att ha varit väglett utan att det har börjat debattera.” Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp följande vers:

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

Men de nämner honom bara för att få till stånd en diskussion. Ja, de är människor som finner nöje i diskussioner!”12

Debatter som inte medför någon religiös fördel är klandervärda. Vi har varken kört iväg bröder eller brutit med bröder på grund av något annat än deras sektväsen. Vi har inte brutit med dem på grund av jordiska ändamål eller för att vi vill vara deras ledare; vi har bara brutit med dem på grund av deras sektväsen.

143:58

2at-Tirmidhî (3253) och Ibn Mâdjah (48). God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (141).