Därför bryter rökning fastan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/203-204)

Fråga: Vissa fastande tror att rökning inte bryter fastan eftersom den varken utgör ätning eller drickning. Vad säger ni om det?

Svar: Det är ett grundlöst resonemang. Dels är rökning visst drickning då föremålet inhaleras, dels hamnar röken inne i kroppen. Allt som kommer ned i magen bryter fastan, oavsett om det är nyttigt eller skadligt. Även en svald radbandskula, järnbit eller dylikt bryter fastan. Det är inget villkor att det svalda är närande eller nyttigt för att det ska bryta fastan. Allt som hamnar i magen räknas som ätning och drickning. De vet om det, men de är bara envisa och omedgörliga.

I samband med detta tycker jag att Ramadhân är ett gyllene tillfälle för den beslutsamme att sluta röka. Det är ett bra tillfälle då den fastande undviker rökning under dagarna i Ramadhân. På kvällarna kan han distrahera sig själv med att äta, dricka, besöka moskéer och umgås med bra människor. Därtill ska han undvika andra rökare. Den som klarar av att avhålla sig från rökning en hel månad, bör finna en stor hjälp i det för att undvika rökning resten av året. Rökare måste ta detta tillfälle i akt.