Därför blev Ibn ´Abbâs en av de kunnigaste Qur’ân-tolkarna

al-Bukhârî sade:

75 – Abû Ma´mar berättade för oss: ´Abdul-Wahhâb berättade för oss: Khâlid berättade för oss, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kramade mig och sade: ”Allâh! Lär honom Skriften.”

I den här hadîthen bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Allâh lära Ibn ´Abbâs Skriften. Det vill säga både dess läsning och betydelse. Till följd därav var Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) en av de kunnigaste Qur’ân-tolkarna bland följeslagarna. Det finns en annan hadîth som dock inte uppfyller al-Bukhârîs villkor, nämligen:

”Allâh! Låt honom förstå religionen och lär honom tolkningen.”

Han bad alltså om två saker för honom: förståelse inom Allâhs religion och Qur’ân-tolkning.

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att krama barn utav vänlighet och omtanke, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde med Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ).