Därför besvaras inte din bön

Tillbedjan är ett av de bästa sätten för att avvärja det föraktade och uppnå det önskade. Resultaten kan dock utebli.

En orsak är svaghet i själva personen. Sådant är fallet när personen ber om något som Allâh inte tycker om på grund av bönens överskridande.

En annan orsak är svaghet i hjärtat. Sådant är fallet när personen inte tillber Allâh helhjärtat. Han är en som löst spänd båge; pilen som skjuts iväg är för slapp.

En tredje orsak är faktorer som förhindrar att bönen bönhörs. Exempel på sådana faktorer är förtäring av olovlig mat och ett täckt hjärta av synder som är överrumplat av försummelse, frestelse och nonsens. al-Hâkim rapporterade i ”al-Mustadrak” via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Åkalla Allâh och var övertygade om att bönhöras. Ni skall veta att Allâh inte bönhör en bön som kommer från ett försumligt och tankspritt hjärta.”1

Den här medicinen är nyttig och botar sjukdomen, men hjärtat som försummar Allâh försvagar sin styrka. Olovlig mat gör likadant. Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människor! Allâh är god och godtar enbart det goda. Allâh har befallt de troende det som Han har befallt sändebuden. Han sade:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

”Njut, ni sändebud, av allt [i livet] som är gott och sunt och lev rättskaffens; Jag har full vetskap om vad ni gör.”2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

”Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle.”3

Därefter nämnde han en man som hade rest länge. Hans hår är rufsigt och hans fötter är dammiga. Han tar upp sina händer mot himlen och säger: ”Herre! Herre!” Men hans mat är förbjuden, hans kläder är förbjudna och han livnär sig på det förbjudna; hur skall han bönhöras?”4

1at-Tirmidhî (3479). God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (245).

223:51

32:172

4Muslim (1015).