Därför besöks de tre moskéerna

Ibn Hadjar (rahimahullâh) sade:

”Ibn ´Umars handling bevisar att det är rekommenderat att eftersträva profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvarlevor och söka välsignelse via dem. al-Baghawî från Shâfi´iyyah sade:

”Om en person avlägger en ed att be i en moské som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) verkligen har bett i, blir det obligatoriskt att uppfylla eden liksom det är gällande de tre moskéerna.”1

Det stämmer emellertid inte. Dessa moskéer skall inte alls eftersträvas för välsignelsens skull. Inte ens de tre moskéerna skall besökas för välsignelsens skull. De besöks för belöningens skull.

Därtill är en sådan ed omöjlig att uppfylla. Ty i skrivande stund är det inte möjligt att bekräfta alla platser som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bett på. Med det sagt skall personen som avlägger en sådan ed bryta den, sona för en bruten svordom och be varsomhelst.

1Fath-ul-Bârî (1/571).