Därför bad inte ath-Thawrî för Mis´ar al-Kûfî

Sufyân bin ´Uyaynah berättade att Ma´n sade:

”Jag såg inte Mis´ar en dag utan att han var bättre dagen därpå.”

Muhammad bin Sa´d sade:

”Mis´ars moder var en from kvinna som han brukade tjäna. Han var Murdji’î. När han dog lät Sufyân ath-Thawrî och al-Hasan bin Sâlih bli att be begravningsbönen för honom.”