Därför avvisar vi Ahl-ul-Bid´a i Europa

Angående Ahl-ul-Bid´a är det vår skyldighet att kalla dem till Allâhs religion på samma sätt som vi manar andra att återvända till Qur’ânen och Sunnah. Om de besvarar, är målet nått. Om de inte gör det skall vi behandla dem på Salafs sätt.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmanade till strid mot Khawâridj efter att ha fördömt dem på det värsta sättet. Baserat på det krigade ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) mot dem innan han krigade mot de otrogna. De är värre för islam. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att de är de värsta skapelserna och varelserna.

Många människor i Europa har Khawâridjs och Râfidhahs trosläror. De ger den värsta bilden av islam. Det är obligatoriskt att ni förhåller er till dem som Salaf gjorde. Fördöm deras karaktärer och handlingar så att alla vet att islam inte har något att göra med deras handlingar. Många undrar hur vi kan fördöma varandra när vi bor i Europa. Först och främst fördömer vi dem för deras eget bästa så att de kan återvända till sanningen. För det andra fördömer vi dem så att islams fiender vet att deras handlingar och läror har inget med islam att göra.

Ni måste övertyga islams fiender att det Râfidhah, Khawâridj och andra vilsna sekter gör inte är från islam.

Att tiga, vara dem till lags och försvara dessa sekter är ett svek mot islam som drar en förödmjukelse och förnedring över islam. Dessa människor säger att de representerar islam. Det är tvärtom. Jag svär vid Allâh att de inte alls representerar islam sett till trosläran, karaktärerna, förhållandet till muslimerna eller förhållandet till islams fiender.