Därför äts inte kråkor

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/891)

1201 – Jag frågade min fader om ätning av kråkor. Han sade:

Inga asätare får ätas. Djur som inte är asätare är harmlösa att ätas.”

Min fader sade:

Alla asätande fåglar är förhatliga att ätas.”