Därför äts inte gamar

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/893)

1203 – Jag frågade min fader om gamkött. Hans svar var:

Inga asätande djur får ätas. Gamar är ju asätare.”