Därför ärvdes inte profeterna

De lärda är profeternas arvingar. De har lämnat efter sig kunskap i arv. Den som tar den får en omfattande lott. Profeterna har lämnat efter sig kunskap i arv och varken guldmynt eller silvermynt. Det hör till Allâhs (´azza wa djall) vishet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vi profeter ärvs inte. Det vi lämnar är välgörenhet.”1

Det hör till Allâhs vishet att deras anhöriga inte fick något att ärva. Ty om profeterna hade ärvts skulle de blivit anklagade för att ha strävat efter makt och egendom och varit ute efter människornas egendomar så att deras arvingar kan få dem.

1al-Bukhârî (6726) och Muslim (1758).