Därför är vissa ungdomar som boskap

Fråga: Det finns människor som tillskriver sig kunskap som avråder läsning i avvisande böcker. Vad säger ni om det?

Svar: Dessa ger sig på Ahl-us-Sunnah via förtal, vanställning och påhittade lögner. De har varit i detta tillstånd i flera år. Ahl-us-Sunnah säger inget om dem. När några från Ahl-us-Sunnah började avvisa deras angrepp, förtryck och lögner, dök de upp i en ny skepnad. De började nämligen locka från avvisande böcker och sade åt människorna att inte läsa avvisande böcker.

Hur kommer det sig att ni manar till läsning i böcker som består av synder, övergrepp, orättvisor och förtryck? Hur råder ni människorna läsa i böcker som angriper Allâhs skrift, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och Salafs metodik och dem som representerar denna metodik? Ni råder människorna att läsa dessa böcker och avråder dem att läsa böckerna som avvisar denna falskhet! Avvisande böcker är böcker av kamp. Salaf sade:

”Den som avvisar Ahl-ul-Bid´a är bättre än den som krigar med svärdet.”

Ibn Taymiyyah sade:

”Den som avvisar Ahl-ul-Bid´a är en kämpe.”

Jag ser den mogna kunskapen i de avvisande böckerna. Därför är de flesta av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs böcker avvisande böcker. Allâh har gagnat samfundet med dessa avvisningar. Han avvisade Ashâ´irah i flera böcker. Han avvisade Râfidhah. Han avvisade de kristna. Han avvisade judarna och alla andra religionsanhängare. Allâh har gagnat samfundet med dessa avvisningar.

I dag hör de avvisande böckerna till den nyttigaste kunskapen. Många människor skyddar sig mot falskheten först efter att ha läst dessa böcker. Endast personen som läser avvisande böcker begriper de osunda och avvikande kallen. Dessa böcker består av korrekt förståelse och korrekta trosläror. Däri klargörs metodiker. Dessa människor vill dock att ungdomen lever i mörker och att de leder dem som boskap – och skydd sökes hos Allâh.

Därför ser du att många ungdomar verkar som boskapsföda. De leds på detta vis så att de börjar hålla fast vid spindelnät. Det är sorgligt. Du ser hur många ungdomar inte förmår att skilja mellan Sunnah och innovationer, sanning och falskhet, vägledning och villfarelse. Om Allâh hade velat dem väl skulle de ha läst avvisande böcker. Då kommer de att känna till dem som för dem bakom ljuset och hindrar dem från kunskap om sanningen och de avvisande böckerna.

Hälsa ungdomarna från mig och tala om för dem att läsa avvisande böcker och i synnerhet Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs böcker och dagens avvisande böcker mot falskhetens folk.