Därför är Tabarruk förbjudet

Vad gäller påståendet att det är tillåtet att söka Tabarruk från rättfärdiga människors kvarlevor, vilket vissa eftersläntrare gör, anses handlingen vara förbjuden av flera skäl.

Till dem hör att följeslagarna inte sökte det från någon annan än profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), oavsett om det var under hans livstid eller efter hans bortgång.

Om det hade funnits något gott i handlingen skulle de praktiserat den innan oss. De främsta följeslagarna är Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum). Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade att de är i paradiset. Trots det eftersträvade ingen följeslagare eller efterföljare välsignelse från dem. Inte heller gjorde efterträdarna det med någon av sina största inom kunskap, tro och förebild. Således är det inte tillåtet att jämföra någon människa med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därtill besatt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) många särskilda drag under sin livstid som andra inte gjorde.