Därför är Sûfiyyahs cirklar förbjudna

På sidorna 191-192 stödjer al-Bûtî Sûfiyyahs cirklar som de kallar för ”erinran”, säger att det inte finns något som förbjuder dem och menar att:

”Erinran är föreskriven…”

Det råder inga tvivel om att erinran är föreskriven förutsatt att den sker utmed beskrivningen i Qur’ânen och Sunnah. Beträffande förnyad erinran som saknar bevis, som kollektiv erinran, grundlös Sûfî-erinran eller till och med erinran som kan bestå av hedniska meningar, råder det inga tvivel om att det är en innovation och att de som praktiserar det är innovatörer som hamnar under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som gör en handling som inte stämmer överens med vår religion får den avslagen.”

En handling kan vara föreskriven i grund och botten. Men skulle den utföras på ett sätt som saknar bevis, blir den till en innovation. ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) fördömde dem som hade samlats i moskén i Kûfah och leddes av en man som sade till dem:

”Säg ”Subhân Allâh” hundra gånger. Säg ”Allâhu Akbar” hundra gånger. Säg ”Lâ ilâha illâ Allâh” hundra gånger.”

Ty detta sätt tillhör inte Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.