Därför är Saudiarabien en måltavla

Shaykh Sâlih al-Fawzân

Ur kassettbandet ”al-Hamalât al-I´lâniyyah dhidd Hukkâm wa ´Ulamâ’
Bilâd-il-Haramayn”

Fråga:

Det förekommer TV-kanaler och hemsidor på Internet
som uppmanar till att handla olydigt mot detta lands makthavare och att
inte lova honom tro och lydnad. Vad säger ni om den som har lurats av
dessa lögner, lyssnat på dem eller medverkat i dem?

Svar:

Ja, detta land är både belägrat och en måltavla,
eftersom det är det enda landet som fortfarande är upprätt på
as-Salaf as-Sâlihs metodik
. Detta land är tomt på kaos, revolutioner
och kupper. Detta land är fullt av trygghet, säkerhet och as-Salaf as-Sâlihs
metodik. De vill utrota dessa egenskaper och i stället göra det till
ett land av kaos och röra
. De vill att mord och död skall förekomma
i detta land, precis som det förekommer i andra länder. Vi måste
både varna dem och varna för dem. Låt dem inte få vår
uppmärksamhet. Låt oss inte ta hem dessa kanaler till våra
barn så att de ser dessa ondskor och kaos och på så
sätt växer upp med dem. Hemmen bör göra sig av med dessa kanaler och likaså
bör man förbjuda barnen från att gå in på dessa hemsidor
som består av detta fördärv. De är ansvariga för dem.