Därför är rökning förbjuden

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (890)

Fråga: Vad är beviset för att rökning är förbjuden?

Svar: Flera stycken. Bland annat sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Ingen skada, ingen skadegörelse.”

Rökning skadar både rökaren och andra. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den nyttiga, lovliga och oskadliga vitlöken:

Den som äter vitlök eller lök skall undvika oss eller undvika vår moské och stanna i sitt hem.”1

Han till och med skickade iväg en person som hade ätit vitlök till begravningsplatsen al-Baqî´, till de döda, ty en sådan skadlig person ska inte vistas bland levande människor. Även änglar besväras av sådant som besvärar människan. Den som äter lök och vitlök och går till moskén kommer att besvära sina troende bröder såväl som änglarna, ty dag och natt avlöser änglarna varandra i moskéerna. Så om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) behandlade en individ som besvärade de troende på detta vis, hur hade han då behandlat en rökare? Självklart hade han inte låtit denne komma in i moskén. Lukten av vitlök är tillfällig och avtar medan rökarens vidriga röklukt följer med honom livet ut. Du kan känna hans vidriga lukt var han än befinner sig i hemmet. Den är alltså en del av hans liv. Så om sådan är domen för något som är lovligt men stinkande, hur lyder då domen för rökning som skadar både kropp, själ, egendomar och grannar? Allt ont finns i rökning.

1al-Bukhârî (7359).