Därför är resningen begränsad vid tronen

Djahmiyyah, Mu´tazilah och Harûriyyah att Allâhs (´azza wa djall) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”1

betyder att Han har tagit makten och behärskat den och att Allâh (´azza wa djall) är överallt. De förnekar att Allâh (´azza wa djall) är ovanför tronen, vilket Ahl-ul-Haqq säger. De menar att resningen är förmåga.

Om det hade varit som de säger skulle det inte ha funnits någon skillnad mellan tronen och den sjunde jorden, ty Allâh har allting i Sin makt. Allâh (subhânah) har jordarna, palmgårdarna och resten av universumet i Sin makt.

Om Allâhs resning över tronen hade betytt erövring – Han har ju allt i Sin makt i alla fall – skulle Hans resning ha varit över tronen, himlen, jorden, palmgårdarna, orenheterna och personerna, ty Han har ju allting i Sin makt. Om Han har allting i Sin makt är det inte tillåtet för någon muslim att säga att Allâh (´azza wa djall) har rest Sig över palmgårdarna och toaletterna. Fjärran är Allâh från något sådant. Det hade alltså inte varit tillåtet att särskilja tronen med resning eftersom Allâh har ändå allt i Sin makt. Därför är resningen begränsad vid tronen och ingenting annat.

120:5