Därför är religiösa visor inte tillåtna

Fråga: Vad säger islam om religiösa visor?

Svar: Det finns inga religiösa visor i islam.

Fråga: Är de förbjudna?

Svar: Det finns inga religiösa visor i islam eftersom det inte fanns något liknande på Salafs tid; visor som de sjöng i religiösa samlingar och inte i underhållande samlingar.

Religiösa visor var som sagt inte kända bland Salaf som har blivit rekommenderade. När jag säger att de inte är tillåtna så är min utgångspunkt en mycket viktig Salafî-princip, nämligen det vissa lärda brukar säga i form av poesi:

Allt gott ligger i att följa de tidigare

och allt ont ligger i att vad som innoverades av de senare