Därför är Râfidhah inte muslimer

1. Är den som skymfar Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) på det vidrigaste sättet muslim?

2. Är den som anklagar ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) för otukt efter att Allâh frikände henne ovanför den sjunde himlen och på så sätt anklagar Qur’ânen för lögn muslim?

3. Är den som säger att nästan alla följeslagare blev avfällingar för att de inte lät ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) vara förste efterträdare muslim?

4. Är den som säger att ´Alî bin Abî Tâlib och de tolv imamerna är felfria, då endast Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är det, muslim?

5. Är den som dyrkar vissa skapelser, levande såsom döda, ber till dem, gör Tawâf runt deras gravar och säger att en vallfärd till Karbalâ’ motsvarar en vallfärd till Ka´bah, muslim?

6. Är den som låter sina barn vara skapelsers tjänare och namnger dem med namn som ´Abdul-Husayn, ´Abdul-Kâdhim, ´Abduz-Zahrâ’ och dylikt muslim?

7. Är den som säger att Djibrîl bedrog budskapet och kom med det till Muhammad i stället för ´Alî muslim?

Detta fordrar följande: a) Att Djirbîl den Trovärdige är en bedragare, trots att Allâh (ta´âlâ) sade om honom:

”Denna Skrift är en uppenbarelse från världarnas Herre som den trogna anden (Djibrîl) har sänt ner till ditt hjärta för att du skall vara en av varnarna.” (26:192-194)

Detta innebär att Allâh anklagas för lögn – och det är ren otro.

b) Att Allâh inte känner till det dolda, ty det är möjligt att Han bedras utan att Han vet om det, precis som skapelserna – och detta är otro enligt muslimernas samstämmighet!

c) Att Allâh inte känner till välgång och att Djibrîl är kunnigare än Honom om vad som är rätt. Därför begav han sig till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i stället för ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). Detta innebär att man förklarar Allâh vara okunnig och ovis – och det är en väldig otro!

8. Är den som tror på att Domedagen handlar om att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familjs fiender återupplivas för att straffas och att Mahdî den Väntade kommer hämnas Muhammads familj och att de två första som kommer att straffas är Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ), muslim?

9. Är den som tror på att Mahdî den Väntade kommer att åstadkomma mer än vad Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde, vilket al-Khumaynî sade, muslim?

10. Är den som förklarar otukt vara tillåtet, vilket de kallar för lustgiftermål (Mut´ah), muslim?

Till sist: Är den som besitter dessa trosföreställningar, eller t.o.m. fler, muslim?