Därför är Rabî´ al-Madkhalî Ahl-ul-Bid´as hatobjekt

Fawzî al-Bahraynî sade:

”Dialog med Rabî´ al-Madkhalî kring hans anklagelse mot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för att vara Bâtiniyyah, Râfidhah…”

Detta är en stor lögn ur två aspekter:

1 – Hans ord ”… kring hans anklagelse mot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah…”

Allâh vet att jag högaktar, vördar och skyddar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah mer än vad jag skyddar mig själv, mina barn och mina släktingar. Jag anser att alla metodiker som motsäger deras dogm och metodik är vilsna och förstörda.

Jag har – och lov och pris tillkommer Allâh – gamla och nya böcker vari jag förklarar och försvarar Salafs metodik och klargör de vilsnas villfarelse och fördömer deras principer och metodiker. Jag har många fortlöpande föreläsningar och lektioner kring det ämnet. All denna möda har spridits över hela världen.

Det är därför alla, eller åtminstone merparten, vilsna sekter bekrigar mig dolt och öppet under sina sittningar, på sina hemsidor och i sina lektioner.