Därför är Qutb och Qutbiyyûn dagens största prövning

Den här mannens – Sayyid Qutb – och hans anhängares prövning är denna tids prövning. Den är dagens största prövning eftersom den framhäver Salafs metodik.

Bröder! Akta er för dem! De besitter bluff, bedrägeri, konspirationer och svindleri som bara Allâh känner till. Hela deras arbete går ut på att jaga Salafiyyûns ungdomar. De bryr sig inte om att kalla de kristna, judarna, Râfidhah eller Sûfiyyah till den sanna metodiken. Varför inte? För att den som inte har något kan inte heller ge något. Deras arbete nu är att förstöra rättfärdiga människor som Allâh har väglett till Sin metodik. Deras arbete i dag över hela världen handlar om att jaga Salafiyyûns ungdomar. Under jakten tar de på sig Salafiyyahs kläder så att de kan få bort dem från denna metodik. De använder sig av olika metoder för att svartmåla denna metodiks lärda och själva metodiken i sig – och skydd sökes hos Allâh.

Därtill forcerar de Sayyid Qutbs metodik om den så skulle bestå av förtal av profeterna, Takfîr på vissa följeslagare, Takfîr på samfundet och så vidare. Trots att han besatt vilsna läror som panteism, panenteism, förnekelse av Allâhs egenskaper, åsikten att Qur’ânen var skapad med mera motstrider det inte alls reformen i deras ögon. Han är fortfarande en reformator, Mudjaddid, enligt dem!