Därför är Qadariyyah otrogna

Ahl-ul-Bid´a dök upp mot slutet av följeslagarnas epok. Några av dem var Khawâridj, Mu´tazilah, Murdji’ah, Djahmiyyah, Ashâ´irah och Qadariyyah. Dessa sekter är vilsna och har avvikit från sanningen och lämnat den raka vägen. Vissa av dem är otrogna, andra är muslimer.

Vissa Ahl-ul-Bid´a har innovationer som utesluter en människa ur religionen. Exempel på dem är de första Qadariyyah som dementerade Allâhs kunskap och skrift. De sade att Allâh (ta´âlâ) inte visste vad som skulle ske förrän det hade skett. Följaktligen gjorde följeslagarna Takfîr på dem, ty de beskrev Allâh med okunnighet. Följeslagare som Ibn ´Umar och andra (radhiya Allâhu ´anhum) gjorde således Takfîr på dem. Denna grupp dog ut med tiden. Kvar blev en mildare version som trodde på kunskapen och skriften men dementerade Allâhs allmänna vilja och skapande. Det var orsaken att de ansåg att Allâh varken vill eller skapar slavarnas handlingar.