Därför är personen otrogen

Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî sade:

Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hans tron är ovanför de sju himlarna.” Jag sade att personen säger att Han har rest Sig över tronen, men att han inte vet i fall tronen är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Om han dementerar att Han är ovanför himlen så har han hädat.”

Alltså säger vi att högheten bevisas i Qur’ânen, Sunnah, samstämmigheten, intellektet och naturligheten. Imâm Abû Hanîfahs (rahimahullâh) ord bevisar tillsynes att Allâh (djalla wa ´alâ) är ovanför Sina himlar, upprest över Sin tron på ett sätt som tillkommer Hans majestät och att den som avfärdar det hädar. Ty Han (´azza wa djall) bekräftade det när Han sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

120:5