Därför är Ödets natt mörklagd

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/511)

Zirr bin Hubaysh sade:

Jag hörde det sägas till Ubayy bin Ka´b: ”´Abdullâh bin Mas´ûd säger att den som ber varje natt ett helt år kommer att be Ödets natt.” Då sade Ubayy (radhiya Allâhu ´anh): ”Må Allâh benåda honom för att han inte ville att människorna skulle ta något för givet. Jag svär vid Honom som är den enda sanna Guden att den är i Ramadhân. Jag svär vid Allâh att jag också vet vilken natt den infaller! Natten som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att be var natten till den tjugosjunde. Den kännetecknas av att solen går upp på morgonen vit och strållös.”1

På det hela taget valde Allâh att mörklägga denna natt för att samfundet skulle måna om dyrkelse under Ramadhâns nätter i hopp om att uppleva den. På samma sätt valde Han att mörklägga fredagens bönhörda stund, den mittersta bönen av de fem bönerna, Sitt väldigaste namn och Sitt nöje med lydnad och Sin vrede med olydnad just för att de skulle eftersträva respektive avstå från allt påbjudet respektive förbjudet. Dessutom valde Han att mörklägga Apokalypsen för att de skulle måna om goda handlingar utav aktsamhet för dess infall.

1 Muslim och andra. Den nämns i ”Sahîh Abî Dâwûd” (1247).