Därför är Nusayriyyah de skadligaste hedningarna

De som kallas för ”Nusayriyyah” och som stiger nedför drusernas berg i Shâm och andra platser och andra Qarâmitah och Bâtiniyyah är större hedningar än judarna och de kristna och till och med många idoldyrkare. Även de besitter en form av hinduism, idoldyrkan och kätteri. De skadar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund mer än vad de krigförande otrogna, såsom de otrogna turkarna och utlänningarna, gör. Ty Nusayriyyah framstår i okunniga muslimers ögon som ett folk som tar ´Alîs parti och älskar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj. I själva verket tror de inte på Allâh, Hans sändebud eller Hans skrift. De tror inte på påbud och förbud. De tror inte på belöning och straff. De tror inte på paradiset eller helvetet. De tror inte på något sändebud eller på någon gudomlig föreskrift eller religion. De förvränger Allâhs och Hans sändebuds ord till kätteri och otro och kallar det för ”dold kunskap”. I själva verket är det inget annat än kätteri och avguderi och beljugande av Allâh och alla Hans sändebud.

Deras agenda är att riva tron och islams ritualer på alla möjliga sätt och vis. De säger att de fem bönerna innebär kunskapen om tron och deras hemligheters föreskrifter. De säger att den obligatoriska fastan innebär bevarandet av deras hemligheter. De säger att vallfärden till Ka´bah innebär besök hos deras Shuyûkh. De säger att betydelsen av:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ

”Måtta Abu Lahabs två händer förgås!”1

är Abû Bakr och ´Umar. De säger att betydelsen av:

عَمَّ يَتَسَاءلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ

”Vad frågar de varandra om [De frågar] om det viktiga tillkännagivandet…”2

är ´Alî bin Abî Tâlib.

Kända händelser och författade skrifter vittnar om deras fientlighet mot islam och muslimerna. Så fort de kan spilla muslimernas blod gör de det. De dödade vallfärdarna, kastade dem i Zamzam och tog den svarta stenen som de hade i sitt förvar ett tag till dess att ´Abbâsiyyahs kalifer tog tillbaka den. Bara Allâh vet hur många muslimska lärda, ledare och soldater de har dödat. De lärda har skrivit böcker om dem vari de avslöjar deras vidriga otro och kätteri.

1111:1

278:1-2