Därför är moderns rättighet större än faderns

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd tillgivenhet till modern tre gånger och till fadern en gång. Modern har mer rätt till tillgivenhet än vad fadern har. Hennes rättighet är viktigare på grund av mödan hon upplever under graviditeten, amningen, uppfostran av barnet, avvärjningen av allt ont från honom och annat som inte fadern gör. Dessa saker är svåra. Fadern klarar inte av att göra dem. Därför förtjänar hon att ha en rättighet som är viktigare att leva upp till än vad fadern har.