Därför är manlig omskärelse obligatorisk

Vad beträffar domen för omskärelsen, så anser jag att den är obligatorisk. Den åsikten har även majoriteten däribland Mâlik, ash-Shâfi´î och Ahmad. Den åsikten delar även Ibn-ul-Qayyim som nämnde femton argument för dess plikt. Även om ett av dem inte utgör något direkt bevis, så råder det inga tvivel om att alla gör det när de väl slås ihop. I och med att det inte finns plats för att nämna alla här nöjer jag mig med två:

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

”Och tiden kom då Vi uppenbarade för dig att följa Ibrâhîm i hans rena, ursprungliga tro, han som inte var en avgudadyrkare.”1

Omskärelsen kommer ju från hans tro, vilket nämns i Abû Hurayrahs angivna hadîth. Enligt al-Bayhaqî är det här argumentet det bästa, citerade Hâfidh Ibn Hadjar2.

2 – Omskärelsen är en av de största ritualerna som skiljer mellan muslimen och nasarén3. Muslimerna anser knappt att den oomskurne är muslim.

Den som vill läsa fler argument får hänvisa till ”Tuhfat-ul-Wadûd bi Ahkâm-il-Mawlûd”4

116:123

2Fath-ul-Bârî (10/281).

4Sid. 53-60.